معمای حبه ی قند

سوال:

۱۰ تا جعبه قند داریم.

هر جعبه از ۱۰۰۰ حبه قند تشکیل شده. وزن هر حبه قند ۱۰ گرمه.

این وضعیت تو همه جعبه ها همین طوریه ولی فقط یکی

از جعبه ها، حبه هایی با وزن ۹ گرم دارد.یه ترازو

داریم و می خواهیم فقط با یک بار وزن کردن

 بفهمیم کدوم جعبه وزن کمتری داره.

حالا چیکار کنیم؟

 

مطمئنی میخوای جواب رو ببینی؟

 

پاسخ معمای حبه قند

ابتدا جعبه ها را شماره گذاری می کنیم : جعبه ۱ و جعبه ۲ و جعبه ۳ و جعبه ۴

و ….. تا جعبه شماره  ۱۰ و  سپس از هر جعبه به تعداد شماره جعبه،حبه

قند برمی داریم ، مثلا از جعبه اول یک حبه قند و از جعبه دوم ۲ حبه

قند و از جعبه سوم ۳ حبه قند و ... 

جمعا ۵۵ حبه قند می شود، قاعدتا به وزن ۵۵۰ گرم

 و سپس این مجموعه را با ترازو وزن می کنیم.

هر مقدار گرمی که از ۵۵۰ گرم کمتر باشد برابر با شماره جعبه ای است

که حاوی حبه قند های ۹ گرمی می باشد.

دیدی گفتم جواب داره ..!!!! هی عجله کردی!!! مطمئنم اگه یه کم روش

فکر می کردی، تو هم به راه حل مسئله پی می بردی.

با تشکر از دختر گلم صمین موحدی

منبع: creativity.ir