به نام آن که جان از او نشان یافت

زبان آموخت حرف ونطق جان یافت

علیرضا صداقت دوست

آزمون های ریاضی پایه نهم، سال سوم متوسطه ی اول

دبیرستان نمونه دولتی علی ابن ابیطالب

طراح : استاد صداقت دوست

برای دانلود آزمون ها به ادامه مطلب بروید

آزمون آغازین ریاضی،پایه نهم

شماره یک - مهر 94

آزمون آغازین ریاضی،پایه نهم

شماره دو - مهر 94

آزمون ریاضی پایه نهم

نوبت مهر 1394

آزمون ریاضی پایه نهم، شماره ی یک

نوبت آبان 1394

آزمون ریاضی پایه نهم، شماره ی دو

نوبت آبان 1394

برای دانلود فایل پس از رفتن به صفحه ی دانلود

لطفا از لینک زیر استفاده کنید

{jcomments on}