به نام خدایی که بر ذات وی 

محال است هرگز برد عقل پی

مسعود زیرکاری

آزمون های ریاضی پایه نهم، سال سوم متوسطه ی اول

دبیرستان هیئت امنایی شهید رزمجو زاهدان

طراح : استاد مسعود زیرکاری

آزمون نوبت اول اضافه شد

 

برای دانلود آزمون ها به ادامه مطلب بروید

آزمون ریاضی پایه نهم - فصل اول

مهر ماه 1394

پاسخ نامه آزمون ریاضی پایه نهم - فصل اول

مهر ماه 1394

آزمون ریاضی پایه نهم - فصل اول و دوم

مجموعه ها و اعداد حقیقی

آبان 1394

آزمونک ریاضی پایه نهم شماره یک

مجموعه ها-مهر ماه 1394

آزمونک ریاضی پایه نهم شماره دو

مجموعه ها و اعداد حقیقی

آزمونک ریاضی پایه نهم شماره سه

استدلال در هندسه

آزمون تستی ریاضی پایه نهم شماره یک

فصل اول (مجموعه ها )

آزمون تستی ریاضی پایه نهم شماره دو

فصل دوم (اعداد حقیقی )

آزمون ریاضی پایه نهم تا پایان فصل چهارم

توان و ریشه( آذر 94)

نمونه سوال ریاضی پایه نهم

از فصل اول تا فصل چهارم

( دی 94)

آزمون ریاضی پایه نهم، نوبت اول

دی 1394 جدید

پاسخ نامه آزمون ریاضی پایه نهم، نوبت اول

دی 1394 جدید

برای دانلود فایل پس از رفتن به صفحه ی دانلود

لطفا از لینک زیر استفاده کنید

{jcomments on}