به نام خدایی که برذات وی

محال است هرگز بردعقل پی

فیلم آموزشی بسیار زیبا و جالب محاسبه ی عدد پی

فیلم آموزشی بسیار زیبا و جالب محاسبه ی عدد پی

 

رای دانلود فیلم به ادامه مطلب بروید